Giới thiệu mẫu áo đồng phục công giáo Nhóm Giuse thợ – Giáo phận Incheon (Hàn Quốc)

Giới thiệu mẫu áo đồng phục công giáo Nhóm Giuse thợ – Giáo phận Incheon (Hàn Quốc)

Đồng phục, Góc chia sẻ
Chào các bạn, tháng vừa rồi mình có thiết kế logo và mẫu áo cho Nhóm Giuse Thợ thuộc Cộng đoàn Thánh mẫu La Vang, Giáo phận Incheon (Hàn Quốc). Thiết kế logo xong rồi in áo, nhờ một đơn vị vận chuyển áo đồng phục bằng đường không sang… Xem thêm