Địa chí Hải Phòng (Tập 1)

Chỉ đạo biên soạn: Thành ủy Hải Phòng và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tổ chức thực hiện: Hội đồng Lịch sử thành phố Hải Phòng (cơ quan tiền thân của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Hải Phòng)
Tham gia biên soạn: Nguyễn Văn Bằng, Phạm Bá Chi, Nguyễn Thị Chiến, Nguyên Mạnh Cương, Nguyễn Đức Cự, Đinh Văn Huy, Nguyễn Chu Hồi, Ngô Đăng Lợi, Đoan Nhân, Vũ Lệnh Năng, Cao Đức Quang, Nguyễn Đình Quản, Nguyễn Xuân Rụ, Nguyễn Thanh Sơn, Trịnh Đức Tâm, Trần Đức Thạnh, Khổng Đức Thiêm, Vũ Thị Thơm, Nguyễn Đăng Tiếp, Nguyễn Hữu Trí.
Biên tập: Nguyễn Hữu Trí, Hải Đoan.

Địa chí trước nay vẫn là loại sách cần thiết được chính quyền các cấp và nhiều nhà học giả quan tâm biên soạn. Nó là
một loại sách công cụ mang tính chất bách khoa, chứa những thông tin phong phú về hầu hết các mặt của một đơn vị hành chính, một địa bàn.

Ở nước ta, theo tài liệu hiện còn thi cuốn Dư địa chí của Nguyễn Trãi soạn năm 1435 đời Lê Nhân Tông là cuốn xưa nhất. Sau đó, vào thế kỷ 18 – 19, loại sách này được giên khảo nhiều hơn. Thậm chí nhiều thôn, làng – đơn vị hành chính cấp cơ sở – cũng có sách địa chí riêng. Nhiều cuốn thôn chí, xã chí ngày ấy hiện còn giữ được có nội dung phong phú, quý giá phục vụ cho công tác nghiên cứu sử học, dân tộc học, khảo cổ học. v.v…

Bài viết liên quan :

Bình Luận