Giới thiệu

THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hải Phòng

  • Địa chỉ: Số 1 Phạm Ngũ Lão, phường Lương Khánh Thiện, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  • Điện thoại liên hệ: 0225.3920041 –  0225.379992 – 0225.3921053
  • Fax: 0225.3920041
  • Email: [email protected]

2. Lãnh đạo Trung tâm

STT Vị trí Số điện thoại Email
1 Giám đốc
Đặng Trần Kiên
0225.3921053 – ĐTDĐ: 0913.310958 [email protected]
2 Phó Giám đốc 1
Đoàn Thị Thu
0225.3379992 – ĐTDĐ: 0976.108288 [email protected]
3 Phó Giám đốc 2
Trần Thị Thu Hà
ĐTDĐ: 0984.060809 [email protected]

3. Các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Các phòng Số điện thoại Email
Phòng Hành chính – Tổng hợp
1 Trưởng phòng

Bùi Văn Thu

0225.3920041
ĐTDĐ: 0904.254866
[email protected]
2 Phó Trưởng phòng

Trần Thị Thúy Minh

ĐTDĐ: 0978.372305 [email protected]
3 Chuyên viên HC

Nguyễn Thị Tâm

ĐTDĐ: 0121.3173123   [email protected]
Phòng Nghiên cứu Lịch sử
1 Phó Trưởng phòng PT

Nguyễn Thị Lan

0225.33757103

ĐTDĐ: 0984.129660

[email protected]
2 Phó Trưởng phòng

Nguyễn Thị Thơm

ĐTDĐ: 0166.9313166 [email protected]
Phòng Nghiên cứu Văn hóa – Xã hội
1 Trưởng phòng

Hoàng Quang Huy

0225.3739992

ĐTDĐ: 0947.673726

[email protected]
2 Nghiên cứu viên

Lý Thị Quỳnh Trang

ĐTDĐ: 0917.176671 [email protected]
3 Nghiên cứu viên

Vũ Đắc Việt

ĐTDĐ: 0989.112699 [email protected]
Phòng Nghiên cứu Kinh tế
1 Phó Trưởng phòng PT

Vũ Thị Thành

ĐTDĐ: 0128.4327712 [email protected]
2 Nghiên cứu viên

Đào Thu Trang

ĐTDĐ: 0989270152 [email protected]