Hội nghị đánh giá kết quả nhiệm vụ khoa học: “Điều tra khảo sát thực trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa biển đảo huyện cát Hải,Hải Phòng”

Ngày 07/1/2014 tại hội trường Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn, Hội đồng khoa học đã tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở:  “Điều tra khảo sát thực trạng và đề xuất một số giải pháp chủ yếu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa biển đảo huyện cát Hải, thành phố Hải Phòng” do cử nhân Hoàng Quang Huy, Phó trưởng phòng phụ trách phòng Văn hóa – xã hội, Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn làm chủ nhiệm.

Cơ quan chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn.

Hội đồng khoa học gồm các thành viên:

Ông Bùi Thế Nghĩa- chủ tịch Hội đồng;

Bà Nguyễn Thị Lan – thư kí Hội đồng;

Các ủy viên Hội đồng: Ông Tạ Hữu Thanh, ông Nguyễn Xuân Quang

Các phản biện: ông Đặng Trần Kiên, ông Nguyễn Lư Giang;

Cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu khoa học của Trung tâm.

Hội đồng đã nghe Chủ nhiệm nhiệm vụ trình bày kết quả nghiên cứu khoa học.
Căn cứ vào kết quả nghiên cứu nhiệm vụ, ý kiến phản biện, nhận xét của các thành viên hội đồng và các thành viên tham dự hội nghị, giải trình của  chủ nhiệm  nhiệm vụ, Hội đồng đã thảo luận và nhất trí kết luận như sau:

Về giá trị học thuật: trong quá trình nghiên cứu nhóm tác giả đã vận dụng được các khái niệm cần thiết để làm nổi bật được cơ sở lý luận, đồng thời đánh giá được cơ sở thực tiễn bằng việc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin tại địa phương và sử dụng phương pháp  nghiên cứu khoa học phù hợp. Đặc biệt các sản phẩm khoa học đã đạt yêu cầu đề ra như đánh giá thực trạng, những nhân tố tác động và một số giải pháp chủ yếu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa huyện Cát Hải.
Về khả năng mang lại hiệu quả khi áp dụng: Là cơ sở quan trọng cho việc xây dựng các chủ trương quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực văn hóa du lịch, phát triển kinh tế xã hội của huyện đảo.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiệm vụ còn một số hạn chế: chưa làm rõ được nội hàm của khái niệm, các nội dung sau chưa bám sát khái niệm; phương pháp điều tra độ tin cậy chưa cao; bố cục, văn phong còn lủng củng.

Kế quả chấm điểm của Hội đồng: 82/100 điểm.

Bài viết liên quan :

Bình Luận