Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: “Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống trong xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hải Phòng”

Ngày 20/11/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp thành phố: "Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống trong xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hải Phòng" . Đề tài do Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hải Phòng chủ trì thực hiện. Ths. Đoàn Thị Thu, Phó giám đốc Trung tâm KHXH&NV làm chủ nhiệm đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả của đề tài, báo cáo trình bày rõ ràng, có cơ sở khoa học, thực tiễn. Các ý kiến đều nhất trí báo cáo kết quả đề tài đạt được những yêu cầu cơ bản thành phố đề ra. Chủ tịch Hội đồng kết luận: Đây là đề tài khoa học được thực hiện khá nghiêm túc, có cơ sở lý thuyết khoa học và thực tiễn sâu sắc. Những nội dung nghiên cứu của đề tài là căn cứ khoa học, là cơ sở lý luận và thực tiễn để thành phố Hải Phòng tiến hành bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống trong xây dựng nông thôn mới ở thành phố Hải Phòng.

 

 

Bài viết liên quan :

Bình Luận