Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2017

Sáng 11/12 UBND thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2017. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa phương và đại diện 17 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chủ trì hội nghị.

Ảnh internet

Hội nghị được tổ chức nhằm lắng nghe những kiến nghị phản ánh và giải quyết những khó khăn vướng mắc của 17 doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào các vấn đề: Sử dụng đất, thuế đất; chính sách thuế, quy hoạch, cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, phí cảng biển, tính toán giá trị bồi thường, hỗ trợ về đất đai, nhập khẩu hàng hóa và hoạt động vận tải.

Tại cuộc đối thoại lần này có 17 kiến nghị của 17 doanh nghiệp. Trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chia sẻ thành thật của các doanh nghiệp . Phó Chủ tịch yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu và giải quyết những kiến nghị của doanh nghiệp một cách thấu đáo. Đã có 12 kiến nghị của các doanh nghiệp: Công ty TNHH Khánh Minh, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Quân và Hợp tác xã – Xí nghiệp Gỗ Đông Dương, Công ty TNHH Thanh Huyền, Công ty Cổ phần Hằng Hải Liên Minh, Công ty Cổ phần Thanh niên Hải Phòng, Công ty Cổ phần công nghệ phẩm Hải Phòng, Công ty TNHH Tường Phát, Công ty TNHH Đầu tư hàng hải Nam Hải, Công ty Sơn Trường, Công ty Phúc Tăng và Hợp tác xã Đồng Hòa được xem xét và trả lời.

Kết luận tại hội nghị, Phó chủ tịch Nguyễn Văn Thành đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm của các Sở, ngành, địa phương trong việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp. Tuy nhiên, một số kiến nghị của doanh nghiệp chưa được các Sở, ngành, địa phương thống nhất nội dung trả lời, thời gian giải quyết các kiến nghị kéo dài. Đồng thời, ông Thành cũng xin lỗi các doanh nghiệp và cam kết sẽ giải quyết triệt để khó khăn, vướng mắc, đáp ứng nguyện vọng của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân chậm trễ giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Đối với các kiến nghị chưa được trình bày tại hội nghị và những kiến nghị phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, ông Thành yêu cầu Văn phòng UBND thành phố phối hợp với các Sở, ngành, địa phương báo cáo Chủ tịch UBND thành phố tổ chức cuộc họp riêng để tập trung xem xét toàn diện, giải quyết triệt để và có văn bản trả lời cụ thể cho các doanh nghiệp. Các kiến nghị mới phát sinh, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao các cơ quan chuyên môn tiếp nhận ý kiến, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp đồng thời có văn bản báo cáo UBND thành phố./.

Vũ Đắc Việt

Bài viết liên quan :

Bình Luận