Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nông thôn trong xã hội đương đại”.

Sáng ngày 13 tháng 12 năm 2017, tại Sàn Giao dịch Thiết bị Khoa học và Công nghệ, số 1 Phạm Ngũ Lão, Quận Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng phối hợp với Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nông thôn trong xã hội đương đại”.

Chủ trì Hội thảo có ThS. Dương Ngọc Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Tham dự hội thảo có các cơ quan Trung ương và thành phố Hải Phòng. Về phía trung ương có đại diện Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên, Viện Nghiên cứu và Phát triển vùng (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục di sản Văn hóa, Viện Văn hóa – Nghệ thuật quốc gia, Viện Bảo tồn Di tích (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch).

Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam có đại diện lãnh đạo Viện; lãnh đạo và chuyên viên Ban quản lý khoa học, các Viện chuyên ngành thuộc Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Thành phố Hải Phòng có đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố; đại diện lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban của Thành ủy; Văn phòng và các Ban HĐND; Văn phòng Ủy ban Nhân dân; đại diện lãnh đạo các sở , ban, ngành, đại diện các cơ quan báo chí (Đài PT&TH Hải Phòng, Báo Hải Phòng, An ninh Hải Phòng).

Hội thảo đã được các đại biểu trung ương và thành phố Hải Phòng tập trung thảo luận, làm rõ các vấn đề đặt ra trong trong việc bảo tồn và phát huy  giá trị văn hóa nông thôn trong xã hội đương đại với các nội dung chính:

Các vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa nông thôn tại Việt Nam và trên thế giới hiện nay; Diện mạo của văn hoá – xã hội nông thôn và quá trình tương tác giữa nông thôn – đô thị trong bối cảnh hội nhập hiện nay; Vấn đề thực hành, bảo vệ và phát huy di sản văn hoá nông thôn trong          xã hội đương đại; Vấn đề về sinh kế nông thôn: cơ hội và thách thức trong bối cảnh hiện nay; Phát huy giá trị văn hóa nông thôn trong phát triển du lịch văn hóa trên địa bàn Hải Phòng.

Hội thảo cũng nhận được 24 bài tham luận của đại diện các Viện chuyên ngành thuộc viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam, các Sở, ngành và quận, huyện của thành phố Hải Phòng Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh; Trường Đại học KHXH&NV, Đại học quốc gia Hà Nội nhằm mở rộng vấn đề phát triển văn hóa nông thôn và liên quan đến thành phố Hải Phòng trong xã hội đương đại.

Hội thảo này là một trong các nội dung Chương trình, kế hoạch phối hợp, hợp tác giữa thành phố Hải Phòng do Sở Khoa học và Công nghệ – cơ quan thường trực của Ủy ban nhân dân thành phố và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam nhằm phát huy tiềm năng lợi thế của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 – 2020 trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Nhân văn thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế./.

Hoàng Quang Huy

Bài viết liên quan :

Bình Luận