Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”

          Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 1.050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt, nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầy đủ đầu tiên của nước ta (968 – 2018), ngày 12/4/2018, tại Ninh Bình, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Ninh Bình, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam”.

          Tham dự Hội thảo về phía đại biểu Trung ương, có Đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Đinh Đăng Quang, Phó Tổng giám đốc TTXVN và các đồng chí lãnh đạo các cục, vụ, viện thuộc các bộ, ban, ngành và cơ quan Trung ương. Về phía Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Viện Hàn lâm) có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Chủ tịch Viện Hàn lâm, phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Sử học cùng lãnh đạo các ban, các viện, các cơ quan, đơn vị, cán bộ và các nhà khoa học thuộc Viện Hàn lâm. Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam (Hội KHLSVN) có GS.NGND. Phan Huy Lê, Chủ tịch danh dự Hội KHLSVN; Nhà sử học Dương Trung Quốc, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội KHLSVN; GS.TSKH. Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội KHLSVN. Tỉnh Ninh Bình có Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; Đồng chí Trần Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND Tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam Tỉnh, lãnh đạo đoàn đại biểu quốc hội Tỉnh, các đồng chí uỷ viên BCH Đảng bộ Tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh, thường trực các huyện, thành phố. Ngoài ra còn có các đại biểu đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, đại biểu các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các chuyên gia đầu ngành về lịch sử, văn hóa trong nước, các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông trung ương và địa phương.

          Ban tổ chức đã nhận được 57 tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học trong cả nước gửi về, được chia thành 2 chủ đề: Chủ đề 1 – Những vấn đề về lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt; Chủ đề 2 – Di sản và phát huy giá trị di sản của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Sau hai phiên trình bày và thảo luận, với 11 tham luận được trình bày và nhiều ý kiến phát biểu, với quan điểm khách quan khoa học, với những nhận thức khoa học mới và cách tiếp cận hiện đại, có hệ thống, bằng những nguồn tư liệu, tài liệu mới, toàn diện với nhiều chiều cạnh khác nhau đã khẳng định vị trí, vai trò và tầm vóc to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đồng thời chỉ ra việc bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn sâu sắc trong thời đại ngày nay.


       

             Tổng kết Hội thảo, GS. NGND. Phan Huy Lê, Chủ tịch danh dự Hội KHLS Việt Nam đã tập trung, nhấn mạnh vào ba vấn đề được quan tâm nhất: Thứ nhất – Khẳng định công cuộc nhất thống sơn hà và công lao vô cùng to lớn của Đinh Bộ Lĩnh, người đặt nền móng vững chắc xây dựng nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầy đủ ở nước ta, để các triều đại phong kiến Việt Nam sau này bắt tay vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, chống lại các cuộc xâm lăng của ngoại bang, bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, mở ra các triều đại liên tục, truyền thống xưng Đế; Thứ hai – Công cuộc xây dựng quốc gia độc lập, thành lập Nhà nước Đại Cồ Việt, coi đó  là sự kiện có tính bước ngoặt, kiến tạo một Nhà nước quân chủ trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đặt nền móng vững chắc cho sự cường thịnh của đất nước trong tiến trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam; Thứ ba – Xác định vị thế của Nhà nước Đại Cồ Việt và công lao của Đinh Tiên Hoàng Đế trong tiến lịch sử dân tộc Việt Nam.

         Phát biểu bế mạc Hội thảo, Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đại biểu, các nhà khoa học, các ý kiến phát biểu sâu sắc, tâm huyết và sự phối hợp chặt chẽ của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã góp phần vào sự thành công của hội thảo.

         Đồng chí Đinh Văn Điến nhấn mạnh, các báo cáo tham luận, ý kiến phát biểu trực tiếp rất tâm huyết, có nội dung phong phú, sinh động, hàm lượng khoa học cao, đa dạng, đã làm sáng tỏ nhiều khía cạnh về lý luận và thực tiễn, nhấn mạnh vào cốt lõi để đi đến nhận thức mang tính nền tảng cho việc tìm hiểu nghiên cứu về vai trò vị trí của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến lịch sử dân tộc Việt Nam. Đồng thời, cung cấp thêm tư liệu mới, cơ sở khoa học quan trọng, góp phần bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di sản của nhà nước Đại Cồ Việt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và cả nước. Đồng chí Đinh Văn Điến đề nghị sau Hội thảo tỉnh Ninh Bình cần thực hiện:

         1/ Ban tổ chức tổng hợp bài tham luận, các ý kiến phát biểu thành kỷ yếu phục vụ công tác tuyên truyền, quản lý, nghiên cứu, tham khảo,v.v.

         2/ Các cấp ngành tỉnh Ninh Bình cần tuyên truyền, giáo dục về truyền thống văn hóa dân tộc, về quê hương Ninh Bình, từ đó bồi dưỡng thêm tình yêu, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm với quê hương đất nước cho thế hệ trẻ, thể hiện lòng thành kính, tri ân các bậc Tiên Đế, Tiền Nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

 

Trung Hiếu

Theo: https://vass.gov.vn/noidung/tintuc

Bài viết liên quan :

Bình Luận