Quyết định phê duyệt dự án “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội huyện Vĩnh Bảo đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”