Sáng kiến liên minh di sản Hạ Long – Cát Bà. Giải pháp bảo tồn di sản thiên nhiên theo hướng bền vững

Ngày 5/5/2017 tại thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) – Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tổ chức cuộc họp cấp lãnh đạo lần thứ tư để cập nhật tiến độ chuẩn bị hồ sơ tái đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng sang quần đảo Cát Bà và thảo luận các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ môi trường Di sản trong bối cảnh mới.

Sáng kiến Liên minh Hạ Long – Cát Bà với nguồn vốn hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Hoa Kỳ (USAID) khởi xướng vào năm 2014. Năm 2015, Liên minh thành lập Ban lãnh đạo với định hướng tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp, giải quyết một số vấn đề môi trường di sản và sự tác động của của con người đến di sản, hỗ trợ kỹ thuật cho UNESCO trong công tác quản lý Vịnh Hạ Long cũng như đề xuất mở rộng Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long sang quần đảo Cát Bà.

Đầu năm 2016, Văn phòng Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tại Việt Nam đã có Công văn số 09/IUCNVN/2016 khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng Vịnh Hạ Long với Quần đảo Cát Bà để xây dựng hồ sơ đề cử Di sản Thế giới Đồng thời khẳng định sự ủng hộ của IUCN và các tổ chức quốc tế, cơ quan, nhà khoa học liên quan tại nhiều diễn đàn về vấn đề này.

Tháng 1/2017, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi thông tin Khu di sản mở rộng lên Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO để đưa vào danh sách các khu Di sản dự kiến. Thành phố Hải Phòng sẽ chuẩn bị hồ sơ tái đề cử để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình UNESCO vào tháng 9/2017. Hồ sơ cuối cùng sẽ được nộp vào ngày 1/2/2018.

Trong mục tiêu hoạt động trong giai đoạn 2017 – 2019, Liên minh Hạ Long – Cát Bà đặt mục tiêu cải thiện hiện trạng bảo tồn đa dạng sinh học ở Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà thông qua việc hỗ trợ tái đề cử Di sản Thiên nhiên Thế giới cho Hạ Long kết nối với Quần đảo Cát Bà. Vịnh Hạ Long – Di sản Thiên nhiên Thế giới và Cát Bà – Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới được UNESCO công nhận là hai trong số những khu vực quan trọng nhất về kinh tế và sinh thái của Việt Nam, được thế giới biết đến bởi vẻ đẹp tự nhiên và những giá trị đa dạng sinh học quan trọng.

        Một trong những việc cần thiết trong việc lập hồ sơ khoa học là tập hợp các chuyên gia trong và ngoài nước để giúp thành lập hồ sơ, khảo sát, bổ sung căn cứ khoa học về giá trị cảnh quan sinh thái, địa chất địa mạo quần đảo Cát Bà – vịnh Hạ Long. Đề nghị IUCN Việt Nam hỗ trợ tăng cường công tác tuyên truyền trên truyền thông quốc tế. Tăng cường quản lý bảo vệ môi trường đặc biệt là vùng lõi của di sản Hạ Long – Cát Bà.

Theo kế hoạch, trong những năm tiếp theo, từ 2017 – 2019, USAID sẽ đảm bảo tài chính cho IUCN để tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào Liên minh nhằm thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và bảo vệ Di sản; Đồng thời Liên minh Hạ Long – Cát Bà sẽ thực hiện nhiều hoạt động để hỗ trợ tái đề cử di sản thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long mở rộng cũng như đưa ra các biện pháp tăng cường quản lý bảo vệ môi trường di sản trong bối cảnh mới.

Việc Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long – Cát Bà được kết nối và nếu được công nhận, nước ta sẽ có một khu di sản mới, quy mô hơn, giá trị hơn. Từ đó, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo tồn những giá trị của vịnh Hạ Long – Cát Bà, góp phần phát huy giá trị di sản trong thực thực tế mà không còn giới hạn về phạm vi địa giới di sản. Việc liên kết nhằm xây dựng cơ chế hợp tác đối tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương, từ đó thúc đẩy các hoạt động bảo tồn, bảo vệ môi trường tại Vịnh Hạ Long và quần đảo Cát Bà một cách thống nhất và bền vững.

Cát Bà – Hạ Long nằm trong cùng tổng thể và có mối liên kết chặt chẽ về địa lý và hệ sinh thái. Cơ hội trở thành Di sản thiên nhiên thế giới cùng với vịnh Hạ Long sẽ tạo ra cơ hội bảo tồn, phát triển của khu dự trữ sinh quyển này, đưa du lịch Cát Bà và Hạ Long tiếp tục phát triển bền vững ./.

 Ths.  Hoàng Quang Huy

Phòng NC Văn hóa Xã hội

Trung tâm KHXHNV Thành phố Hải Phòng

Bài viết liên quan :

Bình Luận