TT KHXH & NV Hải Phòng nghiên cứu đề tài KH “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của HP đến năm 2020”

Ngày 08-9-2015, Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Hải Phòng triển khai nghiên cứu đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Hải Phòng đến năm 2020”.

I. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 1. Ông Đỗ Gia Khánh – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng;
  2. Bà Trần Thị Lâm – Trưởng Phòng Quản lý khoa học;
  3. Ông Nguyễn Lư Giang – Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học;
  4. Bà Dương Thị Hồng Nhung – Kế toán trưởng Sở Khoa học và Công nghệ;
  II. ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ:

  1. Bà Phạm Thị Sen Quỳnh – Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Hải Phòng;
  2. Bà Trần Thị Thu Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn;
  3. Cùng toàn thể cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn;

  III. BAN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI:

  1. TS. Nguyễn Xuân Quang – Nguyên Giám đốc Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn Hải Phòng – Chủ nhiệm;

  2. Bà Vũ Thị Thành – Nghiên cứu viên – Phó Chủ nhiệm đề tài;
  3. Bà Trần Thị Thúy Minh, Kế toán Trung tâm, Thư ký đề tài;
  4. Ông Bùi Văn Thu – Nghiên cứu viên – Thư ký đề tài;

Bài viết liên quan :

Bình Luận