Từ điển bách khoa địa danh Hải Phòng

Hội đồng chỉ đạo, duyệt và hiệu đính: PTS. Đào An, GS Phan Huy Lê, PGS. Phan Ngọc, PGS. Vương Lộc, Nguyễn Thiệu Mai.
Nhóm biên soạn: 
– Ngô Đăng Lợi – chủ biên.
– GS.PTS. Hoàng Thị Châu.
– GS, TS. Nguyễn Lai.
– GS, PTS. Nguyễn Thiện Giáp
– PTS. Nguyễn Kiên Trường (Thư ký khoa học).
Cố vấn từ điển học: Nguyễn Thiệu Mai.
Ban biên tập nội dung:
– Ngô Đăng Lợi
– Phạm Ngà
– Nguyễn Thiệu Mai.
– Nguyễn Kiên Trường.
– Phạm Danh Môn.
Ban biên tập Ngôn ngữ và kỹ thuật từ điển:
– Đinh Như Quang.
– Huỳnh Thanh Trà.
– Phan Tuấn Dũng.
– Nguyễn Băng Thành.
– Nguyễn Thị Hiền.
Phiên âm tiếng nước ngoài: Từ Thu Hằng
Ghi chữ Hán : Trịnh Văn Định.
Tổng hợp và xử lý dữ liệu trên máy vi tính: Phạm Danh Môn
Soạn thảo, chế bản vi tính:
– Lương Tuấn Việt.
– Nguyễn Kinh Thanh.
– Đinh Như Quang

“Từ điển Bách khoa địa danh Hải Phòng” là công trình có tầm vóc và quy mô lớn, chứa đựng tri thức tương đối toàn diện về các lĩnh vực của thành phố Hải Phòng, được trình bày một cách có hệ thống và khoa học, là công cụ tra cứu có ích cho những ai quan tấm vùng đất chiến lược này.

Bài viết liên quan :

Bình Luận