[Free download] – File thiết kế phông sân khấu Hội diễn Thánh Ca – Gp. Phát Diệm 2018

Chào các bạn, hôm nay mình gửi tới các bạn một món quà nhỏ nữa, đó là file thiết kế Phông sân khấu Hội diễn Thánh ca – Giáo phận Phát Diệm năm 2018. Các bạn được phép tải về và sử dụng vào mục đích phục vụ Giáo xứ và cộng đoàn nhé! Thiết … Đọc tiếp [Free download] – File thiết kế phông sân khấu Hội diễn Thánh Ca – Gp. Phát Diệm 2018