Kịch bản chương trình

Chương trình Tết trung thu Giáo xứ Uy Đức 2015

Chương trình Diễn nguyện Giáng Sinh Giáo xứ Lãng Vân 2013

Chương trình Giáng Sinh Uy Đức 2015

Chương trình Giao lưu văn nghệ với các Thầy Đại chủng viện tại Lãng Vân 2014

Chương trình khai mạc Năm Gia Đình 2014

Chương trình Mừng sinh nhật 1 tuổi Xứ đoàn TNTT Phêrô Tự Phát Diệm 2014

Chương trình Mừng sinh nhật Xứ đoàn TNTT Maria Goretti 2013

Chương trình Mừng sinh nhật Xứ đoàn TNTT Maria Goretti 2014

Chương trình Mừng sinh nhật Xứ đoàn TNTT Maria Goretti 2015