Lưu trữ thẻ: border-radius

[Tự học CSS] – Tự học về thuộc tính bo tròn đường viền trong CSS

Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một loạt bài hướng dẫn dùng CSS cơ bản của Giuseart.com. Như các bạn đã biết thì trong CSS có thuộc tính border dùng để tạo đường viền cho nội dung của CSS, nhưng chưa ...