Lưu trữ thẻ: Padding

[Tự học CSS] – Tự học về thuộc tính padding (Khoảng đệm trong CSS)

Chào các bạn, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một loạt bài hướng dẫn dùng CSS cơ bản của Giuseart.com. Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu một thuộc tính mới trong mô hình hộp của CSS, đó là thuộc tính padding. Vậy ...

2 Các bình luận