Lưu trữ thẻ: giáo dục nhân bản cho trẻ em

Giáo dục nhân bản cho trẻ qua mẫu gương của các bậc làm cha, làm mẹ

Gia đình là trường học đầu tiên của con cái. Cha mẹ là tấm gương phản chiếu về các nhân đức cho con cái, là cha mẹ ai cũng muốn con em mình được giáo dục trong một môi trường giáo dục tốt nhất. Vì ...