Lưu trữ thẻ: Lễ các linh hồn

Tải miễn phí file in phông Thánh lễ cầu cho các linh hồn 2/11

Chào các bạn, mình mới in tấm phông Thánh lễ cầu cho các linh hồn chuẩn bị cho ngày 02/11 sắp tới sẽ diễn ra tại Đất thánh của Giáo xứ. Hôm nay tiện công việc mình nén file chia sẻ cho các bạn luôn ...