Lưu trữ thẻ: LờI cảm ơn

Lời cảm ơn sau Thánh lễ Bổn mạng hai Thánh Phê-rô & Phao-lô Tông Đồ

Chào các bạn, hôm nay GiuseArt xin gửi tới các bạn bài cảm ơn sau Thánh Lễ mừng kính hai Thánh Phêrô & Phaolô Tông đồ ngày 29/06/2020 – Bổn mạng Xóm Tây Giáo xứ Lãng Vân. “Tất cả là hồng ân“. Con xin dâng ...