Lưu trữ thẻ: thiệp

Chia sẻ miễn phí file thiết kế bộ thẻ 7 ơn Chúa Thánh Thần

Chào các bạn, mình có thiết kế bộ thẻ 7 ơn Chúa Thánh Thần cũng khá lâu rồi, có lẽ tới 6-7 năm rồi và nay mới tìm lại được trong ổ cứng. Thiết nghĩ chắc nhiều bạn sẽ cần dùng tới bộ thẻ này ...