Lưu trữ Danh mục: Video

Chia sẻ Gameshow PowerPoint giáo lý “Mái trường Giêsu”

Chào các bạn, như đã hứa, mình đã biên tập Gameshow giáo lý “Mái trường Giêsu” làm bằng Powerpoint và thông qua bài viết này muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Các bạn không quên like và share bài viết để mình có ...

Giới thiệu mẫu Thiệp Tân Linh Mục độc đáo và ấn tượng

Chào các bạn, có nhiều bạn có lẽ chưa biết rõ, Linh Mục là một chức phẩm của Giáo hội Công giáo. Linh Mục có quyền thực hiện các nghi lễ tôn giáo trực tiếp cho giáo dân và thay mặt giáo dân. Việc được ...