Thiết kế website tin tức chuẩn SEO uy tín tại Việt Nam

Dưới đây là một số mẫu website tin tức mà mình đã thực hiện:

+ Demo website tin tức nội thất – xây dựng: noithat.ninhbinhweb.com

+ Demo website tin tức Ninh Bình: tintuc.ninhbinhweb.com

+ Website Ban Giáo lý & Mục vụ Thiếu Nhi Phát Diệm: www.bangiaolyphatdiem.com

+ Cổng thông tin Giáo xứ Cồn Thoi: www.gxconthoi.org

+ Demo website tin tức Giuseart: www.giuseart.com/demo/tintuc

Giuseart.com cung cấp dịch vụ thiết kế website tin tức chuẩn SEO uy tín tại Việt Nam.

Đặc trưng của các website tin tức là có rất nhiều bài viết, nhiều danh mục và nhiều thẻ tìm kiếm. Do đó, yêu cầu thiết kế website tin tức là làm sao cho giao diện trang web thực sự dễ đọc, dễ tìm kiếm thông tin và đọc lâu không chán, không bị mỏi mắt.

Quy trình thiết kế website giới thiệu sản phẩm tại Giuseart.com như sau:

  • Bước 1: Trao đổi thông tin, yêu cầu với khách hàng
  • Bước 2: Mua tên miền cho khách (khách có thể tự mua)
  • Bước 3: Trỏ tên miền về hosting cho khách (dùng hosting của Giuseart hoặc dùng hosting của khách)
  • Bước 4: Thực hiện xây dựng website trên hosting (chặn index)
  • Bước 5: Gửi link website cho khách duyệt và trao đổi chỉnh sửa trực tiếp trên website theo ý khách.
  • Bước 6: Hướng dẫn khách sử dụng, quản trị, đăng bài viết, đăng sản phẩm và các thông tin khác có liên quan…
  • Bước 7: Mở index
  • Bước 8: Bàn giao website cho khách

Trong một số trường hợp khách cần xem demo trước khi duyệt làm website,mình sẽ thực hiện dựng website demo trước và gửi cho khách duyệt trước khi upload source code lên hosting.

Thông tin liên hệ:
+ Liên hệ: Lê Văn Thiện
+ Phone: 0972939830
+ Email: giuselethien@gmail.com
+ Website: www.giuseart.com
+ Flickr: www.flickr.com/photos/77493237@N07/albums
+ Behance: https://www.behance.net/giuselethien
+ Pintesest: https://www.pinterest.com/giuselethien/pins/