2 thoughts on “Lịch sử phát triển logo của các thương hiệu nổi tiếng thế giới

  1. Hoàng says:

    Sắp tới đoàn TNTT củ xứ mình kỉ niệm 25 năm, không biết ad có thể thiết kế cho đoàn mình 1 cái không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Trang chủ
Tìm kiếm
Lên trên
Chia sẻ
Tải lại
Bình luận